Saabumine sillani / Coming to the Bridge

Kõigepealt suur tänu kõigi kommentaaride eest kõikjal kanalites- need on mulle väga olulised! Nagu siinsetes postitustes varemgi märkitud, olin enne ônnetust ja mône aasta vältel taastumisajalgi väga sirgjooneline kôige etteplaneerija, juhustele ma erilist (vôinoh, mitteüldse) ruumi ei jätnud. Minu  “lôppemiste kümnend” on mulle selle môttelaadi mitteratsionaalsust valusasti näidanud. Inglise keeles on väga …

Leinaja kõrval/ Next to the griever

Üks endine kolleeg kutsus sotsiaalmeedias üles  jagama endaga erameili vahendusel leinast väljatulemise lugusid just sôprade-tuttavate käitumist peegeldavalt – kuidas käituda inimesega, kes on leinas? Sellest hakkas kerima môttelông minulgi, sest ka iseenda varasema elu kaotamine on lisaks teist sorti kaotustele uskumatult suur ja sügav lein. Riskides “teemavarga” koleda tiitliga, tunnen vajadust …

Raskused lähevad meelest / The difficulties fade away

Ühel päeval tuli täiesti ootamatult, “lambist,” oleks vist kohane öelda, minuni äratundmine, et perioodid, mida senisest elust ühtedeks väärtuslikemaks pean, olid tegelikult kôige raskemad. Môlemad seotud tegevusega, millesse senise elu jooksul enim süübinud olen – ôpingutega, môistagi. 😉 Olen siin korduvalt kiitnud oma aega Tallinna Reaalkoolis ja Amsterdami Ülikoolis. Kooliosa …

Paus on ka osa Elust/ Pauses are parts of Life as well

Môned päevad tagasi tutvustas minu kooliôde sotsiaalmeedias oma tütre viiuliôpetaja manitsust, et “paus on ka osa muusikast.” Ja mônes muusikapalas on pikem paus ju tegelikult meloodilise môtte kohale-lendamiseks suisa hädavajalik. Ka Picasso pidas kunstiteadlaste sônul töödes oma môtete edasikandmiseks oluliseks just tühjust (pausi temale nii omases lôuendikirkuses). Mulle näib, et …

Hindame üksteist rohkem/ Let’s appreciate each other more

Eelmise laupäeva hommik saabus minu ellu etteteadmisest hoolimata suure jahmatusega, kui ema minu voodi juurde tuli teatega, et isa on lahkunud.  Isa jaoks oli lahkumine ônnistus ja pääsemine, mille nimel me kôik palvetasime, sest viimased elunädalad tôid seestpoolt näriva haiguse pôhjustatud sügava agoonia, mida kôrvalt väga valus näha oli. Aga …

Varumeeste pingi esimängija vôi juhtgrupi pôhjakaabe / A star player in a backup team or the worst one in the premium league

Läbi elu on mind saatnud suur ambitsioonikus ja parimaks pürgimise soov igas ettevôtmises. Usutavasti just see mind erinevates koolides ja ônnetuse-eelses karjääris nii kaugele viiski. Imelikul kombel valisin ka oma magistratuuri eriala paljuski väljakutse pärast (teadmised rahandusest olid minu hoopis teise valdkonna bakalaureuse-haridust arvestades sel ajal piinlikult tagasihoidlikud, pigem meelitas …

Hästi elatud elu ei tähenda õnnelikku / A well-lived life doesn’t mean a happy one

Paljud meist seavad elamise sügavamaks sooviks elus endast mingi jälg maha jätta, et siin elatud aeg lihtsalt raisatud ei oleks. Samas otsime iga kivi alt ja kännu tagant südanttäitvat ôilmitsevat ônne ja rahulolu. Aga mis siis, kui peame neist kahest valima ühe ja teise puudumisega lihtsalt leppima? Alateadlikult, küll igasuguste …

Tähtede poole / Towards the stars

Leidsin kogemata Audible audioraamatu-valikust ühe väga pôneva ja kohati hullumeelselt naljaka raamatu “The best motivational speeches of all times”, milles paljude väga säravate ja pööraselt edukate inimeste lôpukôned erinevate ülikoolide ja mereakadeemia lôpetajatele. Sealt saab väga palju tarku-môistlikke môtteid enda igapäevaelu parandamiseks ja meelteseisundi sättimiseks kôrgelennulisema tuleviku vastuvôtmiseks. Kõnedes pakututest leidsin hoopis …

Imeline päev / A Miraculous Day

Taastumine ükskôik, millisest intsidendist tähendab tegelikult puhtakujulist arengut. Laupäeval toimus taas erakordne purjetamisüritus erivajadustega inimestele. Ustava üritusel osalejana tundus mulle väga selgelt, et särav, tôelisest energispommist korraldaja Külli Haav on kindlalt nôuks vôtnud iseenda ületrumpamise, sest üritus oli tôepoolest mitu kraadi kangem aastatagusest muinasjutu-kategooriasse liigendatavast päevast ehk areng on olnud …

Elu vajab torme / The storms are needed in life

Viimaste päevade tôeline kuumalaine minu kodukandis lôppes eile millegi orkaanisarnasega (vähemalt igati tõsiseltvõetava keeristormiga, sest tegelikult oli akendest näha, kuidas vihm ja rahe horisontaalsete jugadena ümber maja kihutasid) ning vabastas aia ja ümbruskonna puud liigsetest okstest, pesi nagu trumlis keerutades autod, majaseinad, katused ja aknad ning korraldas südame vastupidavust testinud ehmatavat …